Enquiry

  Contact Info

  Guidance Group

  इस्रो पुन्हा वापरण्यायोग्य GSLV Mk-III लाँच वाहन विकसित करणार आहे

  • भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) पुन्हा वापरण्यायोग्य GSLV Mk-III लाँच वाहन विकसित करण्यासाठी तंत्रज्ञानावर काम करत आहे. 
  • हे नवीन तंत्रज्ञान इस्रोला जीएसएलव्ही एमके- III लाँच वाहने( vertical  landing )अनुलंबपणे उतरविण्यात मदत करेल. 
  • हे एलोन मस्कचे स्पेसएक्स करत असलेल्या प्रमाणेच असेल. या तंत्रज्ञानासह, इस्रो देखीललाँच वाहन विकसित करण्याचा प्रयत्न करतो.

  Post a Comment

   Enquiry Form