Enquiry

  Contact Info
  14, 1st Floor, Plot No. 6, Mukund Mansion, Opp Nakshatra Mall, Ranade Road, Dadar (W), Mumbai - 400028
  +91 99207 36752
  +91 96191 34210
  guidanceeducon@gmail.com
  Follow Us

  Guidance Group

  इस्रो पुन्हा वापरण्यायोग्य GSLV Mk-III लाँच वाहन विकसित करणार आहे

  • भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) पुन्हा वापरण्यायोग्य GSLV Mk-III लाँच वाहन विकसित करण्यासाठी तंत्रज्ञानावर काम करत आहे. 
  • हे नवीन तंत्रज्ञान इस्रोला जीएसएलव्ही एमके- III लाँच वाहने( vertical  landing )अनुलंबपणे उतरविण्यात मदत करेल. 
  • हे एलोन मस्कचे स्पेसएक्स करत असलेल्या प्रमाणेच असेल. या तंत्रज्ञानासह, इस्रो देखीललाँच वाहन विकसित करण्याचा प्रयत्न करतो.

  Post a Comment

   Enquiry Form